Turističke informacije | Ture | Ulaznice za znamenitosti

Fontana knjiga (Fontana dei Libri) – fontana s greškom

Koju simboliku ima fontana koju čine četiri knjige, glava jelena i natpisi Sant’Eustachio i SPQR? Da li možete da naslutite iz koje je epohe? I da li ste je ikad primetili šetajući se po centru Rima?

Ne?
 
Još od srednjeg veka, centar Rima je bio podeljen na reone (rioni), koji su oduvek imali simboličnu vrednost u poslovima rimskog naroda. Njihov broj se tokom vekova menjao, ali se nikada nisu izgubili i postoje i dan-danas. Poslednja reforma reona je izvršena oko 1927. godine i svaki reon je, osim imena, dobio i odgovarajući rimski broj, simbol i zastavu. Iste godine, gradska uprava je naručila mladom arhitekti Pijetru Lombardiju (Pietro Lombardi) da napravi niz savremenih fontana, koje bi predstavljale neke četvrti Rima. Dakle, reč je potpuno “novim” fontanama, starim “svega” 90 i kusur godina.
 
U VIII reonu, poznatom po imenu Sant’Eustachio, Lombardi je izgradio Fontanu knjiga (Fontana dei Libri) i to u ulici Via degli Staderari (nekada Ulica Univerziteta, via dell’Università, zbog blizine Univerziteta “La Sapienza”). Fontana se nalazi u niši uokvirenoj lukom sa natpisom SPQR*.
 
Predstavlja glavu jelena između četiri drevne knjige, po dve sa svake strane i postavljene na dve bočne mermerne police, dok voda izlazi iz dva otvora iz knjiga i delom pada u donji polukružni bazen, a delom direktno na trotoar.
 
Svi elementi prisutni u Fontani knjiga imaju određeno značenje u istoriji reona.
 
Jelen, koji je istovremeno i simbol reona, podseća na preobraženje u hrišćanstvo rimskog generala Eustahija (Eustachio), kojem se, tokom preobražaja, pojavio jelen sa blistavim krstom između rogova.
 
S druge strane, knjige predstavljaju Univerzitet “La Sapienza”, koji se nalazio u zgradi na koju se danas naslanja fontana.
 
Prisutni su, takođe, i slovo R (kao Rione) i broj IV, koji odgovara broju reona… čekajte, zar broj reona nije bio VIII? Jeste. Lombardiju se, naime, potkrala mala greška. 
 
*SPQR je latinska skraćenica koja je predstavljala zvaničan naziv Rimske države. Njen pun naziv glasi Senatus PopulusQue Romanus, što u prevodu znači “Senat i narod Rima“.

Potreban vam je smeštaj u Rimu? Rezervišite ga ovde!

Ostavite odgovor

Sadržaj zaštićen kopirajtom.

Nije lepo kopirati tuđe tekstove!