Turističke informacije | Ture | Ulaznice za znamenitosti

Svi putevi vode u Rim? Možda je odgovor očigledan, ali grešite

Svi putevi vode u Rim

Put Apija (Via Appia)

“Svi putevi vode u Rim”, kaže stara izreka. Putevi nastali u doba drevnog Rima, tzv.”vie consolari“, sa svojih 100 000 km ukupne dužine, smatraju se jednim od najveličanstvenijih i najtrajnijih građevinskih dela na kojima se, u velikoj meri, zasniva današnja mreža puteva u Italiji. Rimljani su nasledili umetnost izgradnje puteva od Etruraca, s tim što su poboljšali metod izgradnje i materijale. Mnogi od ovih puteva su imali početak u Rimu pa svi putevi, u stvari, vode iz Rima. Smatra se da je početak svih puteva bio “Zlatni miljokaz” (Miliarium aureum), koji se nalazio u blizini Saturnovog hrama na forumu u Starom Rimu, i da su sve razdaljine u imperiji računate u odnosu na njega, ali za ovu pretpostavku još uvek ne postoje dokazi. “Zlatni miljokaz”  (milliarium aureum) je verovatno bio mermerni stub pozlaćen bronzom visok 3,7 m i prečnika 1,15 m, koji se nalazio u blizini Saturnovog hrama na forumu u Starom Rimu, a koji je podigao imperator Oktavijan Avgust 20. godine pre nove ere.

Rimski putevi koji su ostali u upotrebi do modernog doba su uglavnom postali regionalni putevi označeni brojevima, ali su njihova antička imena još uvek u upotrebi.

  • Aurelija (Aurelia): od Rima do Ventimilja. Dobila je ime po Gaju Aureliju Koti (Gaio Aurelio Cotti), koji je počeo da je gradi u 3. veku p.n.e.
  • Kasija (Cassia): od Rima do Firence. Poreklo imena ove ulice nije još uvek utvrđeno, verovatno od cenzora, Kasija Lonđina (Cassio Longino) na položaju od 154. godine p.n.e. ili njegovog istoimenika od 127. godine p.n.e.
  • Flaminija (Flaminia): od Rima do Riminija. Vodi ime od rimskog načelnika  Gaja Flaminija Nepote (Gaio Flaminio Nepote) koji je započeo izgradnju ovog puta 220. godina p.n.e.
  • Salarija (Salaria): od Roma do San Benedeta od Tronta. Ime vodi poreklo od činjenice da je ovaj put bio najviše korišćen za transport soli (sale, ital.)
  • Tiburtina (Tiburtina): od Rima do Peskare. Prvobitno je povezivala Rim sa Tvolijem (Tiburom), odakle i potiče njeno ime. Izradio je Marko Valerio Masimo (Marco Valerio Massmo), jedam od rimski načelnika, 304. godine p.n.e.
  • Kazilina (Casilina): da Rima do Kapue. Nastala je sjedinjavanjem dva puta, Labikana i Latina i vodila je do grada Capua (Casilinum) odakle potiče ime.
  • Apija (Appia): od Rima do Brindizija. Radovi na izgradnji su počeli 321. godine p.n.e od strane načelnika Apia Klaudija Čeka (Appio Claudio Cieco), a završeni 190. godine ovog veka.

[envira-gallery id=”916″]


Potreban vam je smeštaj u Rimu? Rezervišite ga ovde!

Ostavite odgovor

Sadržaj zaštićen kopirajtom.

Nije lepo kopirati tuđe tekstove!