Turističke informacije | Ture | Ulaznice za znamenitosti

Park Akvadukta u Rimu – veličanstveni “džinovi vode”

Među najznačajnijim delima celog rimskog doba, nalaze se oni: rimski akvadukti. Iako možda ne deluje tako kada pomislimo na jedan Koloseum ili Panteon, bili su toliko tehnološki sofisticirani, da je u srednjem veku nastalo jedno zaista neobično verovanje o njima: zvali su ih Giganti dell’acqua, odnosno Džinovi vode. Tako velike i složene konstrukcije, naime, nisu mogle da nastanu radom ljudske ruke, već su bile delo nekih većih sila. I danas, dok šetamo kroz Park akvadukta u Rimu (Parco degli Acquedotti), možemo samo sa divljenjem da posmatramo ono što je ostalo od ovih džinova sa kojima su Rimljani stvorili kulturu transporta vode.

Kako se stvorila potreba za akvaduktima?

Bili su prvi trag civilizacije koji bi Rimljani ostavili svaki put kada bi osvojili neku novu teritoriju. Na celoj teritoriji carstva je izgrađeno preko 200 akvadukta, od kojih je samo u Rimu bilo 11. Krajem 1. veka nove ere, tehnologija je dovela do toga da grad Rim ima skoro 1 milion kubnih metara vode za piće koja je svakodnevno stizala u grad, skoro 1000 litara po stanovniku! Ali, odakle je crpljena tolika voda, pitate se? Vekovima pre nego što su nastali prvi akvadukti, reka Tibar, izvori i bunari su mogli da zadovolje potrebe grada za vodom. Sa urbanim razvojem i demografskim rastom, međutim, bilo je neophodno pribeći drugim tehnikama: tada su, zahvaljujući inovativnosti Rimljana, izgrađeni akvadukti. Od tog trenutka, a reč je 312. godini pre nove ere, ogromna količina vode za piće je tekla u Rim. Po svoj prilici, nijedan drugi grad u antičkom svetu nikada nije imao toliku količinu vode. Ovo je donelo Rimu titulu Regina Acquarum, odnosno Kraljica vode.

Osim za piće, voda je bila korišćena i za sva javna kupatila i terme, ali i fontane i fontanske bazene, kako bi se u toku leta bar malo ublažila vrućina koja je vladala gradom.

Kako su se gradili akvadukti?

Pre svega, bilo je potrebno naći izvor kvalitetne vode koja je morala da bude na mnogo većoj nadmorskoj visini od mesta na koje je trebalo dopremiti vodu. Rimljani su imali zaista neverovatno jednostavne i nepogrešive sisteme za pronalaženje kvalitetne vode za piće kojem, verovatno, još uvek nijedna laboratorijska analiza nije ravna (više o ovom sistemu možete saznati u roku ture Rimski akvaduti)!

Kada bi bio odabran izvor, počela bi izgradnja akvadukta i njegov veći deo je bio podzeman. Podzeman? Da, podzeman, iako smo prethodno pričali o džinovima. Veći deo akvadukta bi bio u obliku podzeminih cevi obloženih posebnim materijalom kako bi se sprečilo pregrevanje vode tokom leta. Samo manji deo je bio nadzeman (i to su oni Džinovi sa početka priče), koji je morao da bude postavljen na neku vrstu “mosta”, ponekad sa lukovima.

Akvadukt je morao da ima mali ali konstantan pad i tehnike građenja takvog akvadukta zahtevale su više konstrukcijskih rešenja: od sifona, do obrnutog sifona, preko jednorednih ili dvorednih kontrukcija sličnih mostovimana.

Za održavanje kanala, a posebno da bi se eliminisalo nakupljanje krečnjaka, postojali su šahtovi opremljeni malim stepenicama i koje su omogućavale silazak tehničara u cevovod.

Glavni cevovod se završavao u “zamku” (castellum aquae), koji je imao zadatak da prečišćava vodu i potom je uvodi u gradske cevovode. Od primarnih zamkova akvadukt bi se granao do sekundarnih, a često je na krajnjem zamku postavljana tzv. mostra d’acqua, monumentalna fontana koja bi uveličala činjenicu postojanja akvadukta u Rimu. Jedna od takvih fontana je i ona koju svi dobro poznajemo – Fontana di Trevi

Koji sve akvadukti čine Park Akvadukta u Rimu? 

Procenjuje se da je u Rimu krajem 3. veka postojalo 11 funkcionalnih akvadukta. Količina vode koju je imao grad po glavi stanovnika u to vreme  premašena je tek 17 vekova kasnije, tačnije 1926. godine, a grad kojem je to pošlo za “vodovodom” bio je – Njujork!

Park Akvadukta u Rimu je sastavni deo Regionalnog parka Antičke Apije (Parco Regionale dell’Appia Antica). U njemu se nalaze ostaci “Džinova” nekoliko najznačajnijih rimskih akvadukta, a najbolji način da otkrijete sve njihove tajne je našoj novoj turi Park Akvadukta i Kraljica vode.

Park akvadukta u Rimu

Radno vreme: uvek otvoreno. 
Kako doći: linija Metro A, stanica Lucio Sestio, Lucio Agricola ili Subaugusta
 

Adresa


Potreban vam je smeštaj u Rimu? Rezervišite ga ovde!

Ostavite odgovor

Sadržaj zaštićen kopirajtom.

Nije lepo kopirati tuđe tekstove!