Turističke informacije i ture po Rimu i okolini

Oznaka: Auto

101 razlog zašto je italijanska vozačka dozvola vrednija od srpske

101 razlog zašto je italijanska vozačka dozvola vrednija od srpske

Blog
Mislili ste da samo MUP Srbije može da vam napravi fotografije za dokumenta na kojma ni rođena majka ne može da vas prepozna? Imam dobre vesti za vas: italijanski MUP je u "umetnosti" obrade tih fotografija otišao mnogo dalje. Njihova procedura, naime, predviđa da se fotografija, koju građani moraju sami da donesu, "provuče" kroz faks/skener/štampač onoliki broj puta koliko će godina ta dozvola da važi (uglavnom 10) i time se direktno dobija dokument sa izgledom vlasnika koji će imati za taj broj godina. To je neophodno zato što ćete, dok dođete do vaše nove vozačke dozvole, upravo toliko i ostariti. Ali, krenimo redom... Par nedelja pre isteka vozačke dozvole, tog prokletog 7. 7, prošvrljala sam internetom u potrazi za podacima o obnovi dozvole i prijatno se iznenadila kada sam nai